Provozní řády serveroven FORPSI

Provozní řád serverovny Ktiš - Datacentrum FORPSI

 • 1. Tento provozní řád upravuje podmínky provozu v serverovnách společnosti INTERNET CZ, a. s., v datacentru Ktiš.
 • 2. Server musí být umístěn do pozice, která byla pro server přidělena pracovníkem společnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 3. Server musí být viditelně označen etiketou. Etiketa bude na server umístěna pracovníkem společnosti INTERNET CZ, a. s., po převzetí serveru a umístění na přidělenou pozici. Skříň serveru musí být kompletně zakrytována (včetně utažení šroubků) z důvodu vyloučení bezpečnostních rizik. Doporučujeme klientům na stroj umístnit samolepící plomby.
 • 4. Z důvodu snadné analýzy funkčnosti je nutné, aby server měl zapojené kontrolní LED diody, tj. signalizaci zapnutí serveru.
 • 5. Standardní rozměry serveru v tower provedení jsou 450x240x500 mm (VxŠxH) a v rack provedení 1U až 4U. V případě požadavku na umístění stroje s větším než standardním rozměrem, je klient povinen informovat společnost INTERNET CZ, a. s., a dohodnout individuální podmínky provozu.
 • 6. Pro provoz serveru je připravena kompletní kabeláž a periferie. Není dovoleno používat jiné, než předem přidělené a schválené prostředky (pozice, kabeláž, el. příkon, IP a MAC adresní rozsah). V případě použití vlastních periferií není dovoleno ponechávat je v prostorách serverovny. Výjimky jsou možné pouze po předchozí písemné dohodě s pracovníky společnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 7. Připojením serveru se rozumí připojení jednoho stroje k páteřní síti internetu a k rozvodu elektrické energie do příkonu 300 W. V případě použití silnějšího zdroje je klient povinen informovat společnost INTERNET CZ, a. s., a dohodnout individuální podmínky provozu.
 • 8. Do sítě INTERNET CZ, a.s. není dovoleno šířit provoz vlastní routerům, switchům a DHCP serverům (zejména Router Advertisement, VRRP, CARP, HSRP, GLBP, STP, LACP, BOOTP, DHCP). Výjimky jsou možné pouze po předchozí písemné dohodě s pracovníky společnosti INTERNET CZ, a.s.
 • 9. V případě, že klient potřebuje server odnést ze serverovny (např. z důvodu rozsáhlé servisní úpravy), je nutno tuto skutečnost předem písemně oznámit společnosti INTERNET CZ, a. s., prostřednictvím portálu zákaznické podpory (support.forpsi.com) a dohodnout termín zpětného umístění serveru.
 • 10. Jestliže klient potřebuje provést úpravy, jež je možné učinit v datacentru (není nutný odvoz serveru), je potřeba tuto skutečnost předem písemně (emailem zaslaným prostřednictvím portálu zákaznické podpory) oznámit společnosti INTERNET CZ, a. s.
 • 11. Serverovna je přístupná oprávněným osobám v běžné pracovní době (8 – 16 hod) bez omezení. Jestliže klient potřebuje zajistit opravy mimo tuto dobu, je nutné si návštěvu předem dojednat s pracovníkem společnosti. V pracovních dnech je možné po dohodě zajistit přístup do datacentra do 21. hodiny. Preferujeme z organizačních důvodů návštěvy v pracovních dnech ve výše uvedené době. O víkendu není možné z provozních důvodů zajistit realizaci/provedení oprav přímo v datacentru. Ve výjimečných případech opravu o víkendu umožníme, podmínkou je předchozí písemná domluva s pracovníkem společnosti INTERNET CZ, a. s. Přístup osobám neuvedeným u serveru jako oprávněné bude umožněn pouze na základě písemné žádosti držitele služby o zajištění jednorázového vstupu zaslané prostřednictvím portálu zákaznické podpory.
 • 12. Společnost INTERNET CZ, a. s., si vyhrazuje právo na možnost okamžitého znepřístupnění serverovny z důvodu krizové situace nebo nutné přestavby uvnitř serverovny.
 • 13. V serverovně je nutno udržovat pořádek. V serverovně je zakázáno zanechávat obalové materiály či jiný neupotřebitelný materiál a prostory jakkoliv znečišťovat. V serverovnách je zakázáno požívat jakékoliv potraviny nebo nápoje. Platí přísný zákaz kouření a používání ohně.
 • 14. Umístěním serveru potvrzuje klient svůj souhlas s tímto provozním řádem. Společnost INTERNET CZ, a. s., si vyhrazuje právo změny provozního řádu. S případnými změnami bude klient obeznámen v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím kontaktního emailu.
 • 15. Tento provozní řád platí od 1.12.2012