Monitoring serveru

Váš server je možné každých pět minut monitorovat pomocí ICMP pingu. V případě nefunkčnosti serveru zašle systém na uvedený kontaktní email zprávu

Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc provozu služby bez DPH / s DPH

Služba Cena
monitoring ICMP ping každých 5 minut 50,- Kč / 60,50 Kč